środa, 27 lipca 2022

Srebrny numizmat z gołębiem - cegiełka Solidarni z Ukrainą - Silver numismatic coin with a pigeon - Solidarity with Ukraine brick

24 lutego rosyjska armia zaatakowała naszego wschodniego sąsiada. Wojna na Ukrainie trwa już 154 dni. Tyle dni cierpią niewinni cywile, a wśród nich dzieci. 

Polska i Polacy wykazali się niebywałą pomocą a parę milionów Ukraińców znalazło schronienie w naszym kraju. Pośród różnych form pomocy i wsparcia, które były i są udzielane Ukrainie, VideoLotnik.pl natrafił na coś co może zainteresować miłośników i hodowców gołębi.

Jest to wydany przez Mennicę Polską srebrny numizmat z motywem gołębia. Cały dochód z jego sprzedaży przekazany zostanie na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

 
 
Innym ciekawym przykładem wsparcia są klocki MiG-29 Duch Kijowa firmy COBI, gdzie zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
 
 
Oprócz tego ludzie wspierają Ukrainę poprzez zbiórki. Proszę uważać na zbiórki uliczne, pod marketami itp. ponieważ czasami trudno zweryfikować ich prawdziwość i rzetelność. 
Aktualnie prowadzone są też zbiórki internetowe w których można wesprzeć Siły Zbrojne Ukrainy w walce z Rosją. 
 
Za kilka dni kończy się zbiórka na Bayraktar dla Ukrainy: 
 
Ponadto, prowadzone są zbiórki na polskie drony bojowe WARMATE:
________________________________________________________________
On 24 February, the Russian army attacked our eastern neighbour. The war in Ukraine has now lasted 154 days. So many days innocent civilians, among them children, have suffered.

Poland and the Poles have shown incredible help and several million Ukrainians have found refuge in our country. Among the various forms of aid and support that have been and are being provided to Ukraine, VideoLotnik.pl has come across something that may be of interest to pigeon fanciers and breeders.

It is a silver numismatic coin with a pigeon motif issued by the Mint of Poland. All proceeds from its sale will be donated to humanitarian aid for Ukraine.

The numismat can be purchased here: https://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-kolekcjonerskie/nowosci/solidarni-z-ukraina-srebrny-numizmat-cegielka/
 
Another interesting example of support is the MiG-29 Spirit of Kiev bricks by COBI, where the profit from the sale will be used to help Ukrainian refugees.
 
https://cobi.pl/klocki/armed-forces/mig-29-duch-kijowa,art,13072.html
 
In addition, people are supporting Ukraine through collections. Please beware of street collections, under markets etc. as it is sometimes difficult to verify their veracity and reliability.
Currently, there are also online collections in which you can support the Armed Forces of Ukraine in their fight against Russia.
 
In a few days, the collection for Bayraktar for Ukraine will end:
https://zrzutka.pl/bayraktar
 
In addition, collections are being held for Polish WARMATE combat drones:
https://pomagam.pl/p7wfkm/
https://zrzutka.pl/defence24

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz