środa, 9 grudnia 2020

Komunikat dotyczący przeniesienia Międzynarodowych Targów Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz 70. Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych

ExpoSilesia wydała komunikat w sprawie przeniesienia daty targów i wystawy gołębi. Treść prezentujemy poniżej:

Szanowni Wystawcy, Zwiedzający oraz Hodowcy!

W związku z rządowym zakazem organizacji targów, wystaw i  innych wydarzeń, Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie oraz 70. Ogólnopolska Wystawa Gołębi Pocztowych, nie odbędą się w  zaplanowanym terminie 8-10 stycznia 2021 r. Targi oraz Wystawa zostają przeniesione na 7-9 stycznia 2022 r.

Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce ulegnie poprawie i gdy tylko zostanie zniesiony zakaz organizacji wydarzeń, będziemy mogli Państwa zaprosić w pierwszym możliwym terminie wiosną 2021 r.,  na wydarzenie o charakterze targowym poświęcone branży gołębi pocztowych, połączone z uroczystością wręczenia nagród najlepszym hodowcom sezonu 2020, organizowaną przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.

O terminie powyższego wydarzenia powiadomimy Państwa niezwłocznie po zniesieniu zakazu organizacji wydarzeń.

Expo Silesia sp. z o.o.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

 


Announcement: date change of the International Fair of Racing Pigeons and the 70. National Exhibition of Racing Pigeons scheduled on January 8-10, 2021.

Dear Exhibitors, Visitors and Breeders!

Due to the government restrictions on the organization of fairs, exhibitions and other events, the International Fair of Racing Pigeons EXPOGołębie and the 70. National Exhibition of Racing Pigeons will not be held on the scheduled date of January 8-10, 2021. The Fair and Exhibition will be postponed to January 7-9, 2022.

We hope that the epidemiological situation in Poland will improve and as soon as the restrictions on the organization of events are cancelled, we will be able to invite you at the first possible date in spring 2021 to an event dedicated to the racing pigeon enthusiasts held together with the award ceremony for the best breeders of the season 2020, organized by the Polish Association of Racing Pigeon Breeders.

We will notify you about the date of the above events immediately after the restrictions on the organization of events are lifted.

 

Expo Silesia sp. z o.o.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz