poniedziałek, 16 listopada 2020

Nowy rekord sprzedaży! Najdroższy gołąb sprzedany za 1,6 miliona EURO! / New sales record! The most expensive pigeon sold for 1,6 million EURO!

Na popularnym serwisie aukcyjnym PIPA wylicytowano za rekordową kwotę 1 600 000 (milion sześćset  tysięcy) euro samicę New Kim, numer BE18-6063796. Gołąb należał do hodowcy Hok Van de Wouwer z Belgii. Taka kwota sprawia, że jest to najdroższy gołąb pocztowy na świecie. Nabywcą został hodowca z Chin. A ile jest warta cała hodowla? Odpowiedź na końcu tekstu.

1 600 000 euro po dzisiejszym kursie to ponad 7 milionów zł, dokładnie: 7 164 194,86 zł.

Wcześniejszy rekord sprzedaży gołębia pocztowego należał do gołębia Armando z hodowli Joël Verschoot.

Hok Van de Wouwer sprzedaje całą hodowlę gołębi. W pierwszym dniu (15.11.2020) sprzedano pierwsze 157 gołębi z 445 gołębi. Średnia cena za gołębia wyniosła 30,388 euro. Drugiego dnia (16.11) sprzedano 288 szt. - średnia cena za gołębia 16 600 euro.

Poniżej najdroższe gołębie wylicytowane w ostatnich dniach:

Nowa Kim - 1,600,000 EURO - Chiny - najdroższy gołąb świata
Maria - 700.000 euro
Golden New Kim - Dziecko Golden Prince X New Kim, a także ojciec Diamond Kim - 600.000 euro
Matka Nowa Kim - 400.000 euro
Diamond Kim - 6. najlepszy młody ptak w Belgii powyżej 4 lotów - 390 000 euro
Palme Kim - 204.000 euro
Brat Anette - 204.000 euro
Kimi - 180,000 EURO Golden New Kim 359 - Dziecko Golden Prince X New Kim - 154,000 EURO
Wnuk Kaasboer 358-14 - 132.000 euro
Son Porsche 911 X New Kim 583 - 124.000 euro
Julienne - 116.000 euro
Anette - 112.000 euro
Córka Porsche 911 X New Kim - 100.000 euro
Herna - 100.000 euro


 

Uderzające jest to, że za wyjątkiem jednego gołębia w pierwszym dniu aukcji, wszystkie najdroższe gołębie zostały sprzedane do Chin. Dziecko Porsche X New Kim jest najdroższym gołębiem nielotowanym, jaki kiedykolwiek został sprzedany do europejskiego nabywcy. Gołąb ten trafia do Combinatie Wakker w Holandii za 124 000 euro.

Kończąca się aukcja Hok van de Wouwer osiągnęła łączną wartość 9,551,200 euro co sprawia, że jest najdroższą hodowlą na świecie. Średnio 20.992 euro za gołębia.

9,551,200 euro to po dzisiejszym kursie 42 956 076,47 zł. Prawie 43 milionów zł.

Jak podaje organizator aukcji - Dwunastka dzieci Nowej Kim zebrała razem 1,46 miliona euro. 26 wnuków Nowej Kim razem zebrało 694,500 euro. Teoretycznie liczba gołębi, które mogą być hodowane w ciągu 1 roku. Nowy Kim ma obecnie tylko 2 lata. Te 12 dzieci i 26 wnuków zebrało 2,15 mln euro, czyli o ponad 500 000 euro więcej niż sama New Kim. 

Subskrybuj nasz kanał YouTube, aby otrzymywać powiadomienia o nowościach i filmach o gołębiach:

Kliknij tutaj

Obserwuj nas także na Facebooku i Instagramie.

___________________________

 On the popular PIPA auction site the female New Kim, number BE18-6063796, was auctioned off for a record amount of 1 600 000 (one million six hundred thousand) euro. The pigeon belonged to the breeder Hok Van de Wouwer from Belgium. This amount makes it the most expensive pigeon in the world. It was purchased by a breeder from China. And how much is the whole breeding worth? The answer at the end of the text.

The previous sales record of the postal pigeon belonged to the Armando pigeon from the Joël Verschoot breeding.

Hok Van de Wouwer sells the whole pigeon kennel. On the first day (15.11.2020), the first 157 pigeons from 445 were sold. The average price per pigeon was 30,388 euros.

Below the most expensive pigeons auctioned in recent days:
New Kim - 1,600,000 euro - China - dearest pigeon in the world
Maria - 700,000 euro
Golden New Kim - Child Golden Prince X New Kim and also father of Diamond Kim - 600,000 euro
Mother New Kim - 400,000 euro
Diamond Kim - 6th best young bird in Belgium over 4 flights - 390,000 euro
Palme Kim - 204,000 euro
Brother Anette - 204,000 euro
Kimi - 180,000 EURO  Golden New Kim 359 - Child Golden Prince X New Kim - 154,000 euro
Grandson Kaasboer 358-14 - 132,000 euro
Son Porsche 911 X New Kim 583 - 124,000 euro
Julienne - 116,000 euro
Anette - 112,000 euro
Daughter Porsche 911 X New Kim - 100,000 euro
Herna - 100,000 euro


It is interesting that with the exception of one pigeon in first day, all the most expensive pigeons were sold to China. The Porsche X New Kim is the most expensive unflown pigeon ever sold to a European buyer. This pigeon goes to the Combinatie Wakker in the Netherlands for 124,000 euros.

The Hok van de Wouwer auction was closed with a total value of 9,551,200 euro, making it the most expensive pigeon in the world. For 445 pigeons, an average of 20,992 EURO / pigeon.

According to the auction organizer - New Kim's 12 children together raised EUR 1.46 million. The 26 grandchildren New Kim together raised 694,500 EURO. Theoretically a number of pigeons that can be bred in 1 year. New Kim is currently only 2 years old. These 12 children and 26 grandchildren raised EUR 2.15 million, more than EUR 500,000 more than New Kim herself.

Subscribe to our YouTube channel to receive notifications about news and videos about pigeons: Click here.

Watch us on Facebook and Instagram.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz