czwartek, 9 sierpnia 2018

Tomasz Wiczling PZHGP 063 Kościerzyna - racing pigeons

Przedstawiamy film o jednej z ambitniejszych hodowli w Polsce. Pan Tomasz Wiczling posiada w swojej hodowli gołębie od najlepszych europejskich hodowców takich jak Benny Steveninck i Ludo Claessens. Ponadto posiada bogatą wiedzę i doświadczenie. Zaufali mu między innymi PIPA.com i organizatorzy South African Million Dollar Pigeon Race. Czynnie z nimi współpracuje.
Dziś poznamy jego hodowlę.
Cieszymy się, że to właśnie z VideoLotnik.pl zdecydował się na międzynarodową promocję swojej hodowli. Film jest w wersji angielskiej, z napisami w języku polskim oraz chińskim.

Kontakt do hodowcy:
+48 505 030 047
tomasz-wiczling@wp.pl


We present a film about one of the most ambitious breeding in Poland. Mr Tomasz Wiczling has in his breeding pigeons from the best European breeders such as Benny Steveninck and Ludo Claessens. In addition, he has a wealth of knowledge and experience. He was trusted by PIPA.com and the organizers of the South African Million Dollar Pigeon Race, among others. He actively cooperates with them.
Today we will get to know his breeding.
We are glad that it was with VideoLotnik.pl that he decided to promote his breeding internationally. The film is in English, with subtitles in Polish and Chinese.

Contact with fancier:
+48 505 030 047
tomasz-wiczling@wp.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz