wtorek, 12 maja 2015

środa, 6 maja 2015

Marc & Geert Pollin - Gwiazdy Sportu Gołębiarskiego / Stars of Pigeon Racing Sport

Wybitni hodowcy z Belgii Marc & Geert Pollin uchylają rąbka tajemnicy na temat swojej hodowli. Ich gołębie osiągają świetne wyniki na długich jak i krótszych dystansach. Przez co można powiedzieć, że ich gołębie są "uniwersalne".

O gołębnikach, używanych produktach i karmach oraz najlepszych gołębiach i wynikach opowiada syn Marca Pollina - Geert, Zabiera on nas również na punkt wkładań gołębi w belgijskiej miejscowości gdzie mamy okazję podpatrzeć jak to wygląda na Zachodzie. Zdołaliśmy też tam zamienić kilka słów z inną ważną osobą w tym sporcie na terenie Belgii.

Zapraszam do oglądania.English version:

Distinguished Belgian breeders Marc & Geert Pollin are giving up the mystery of their breeding. Their pigeons achieve excellent results over long and short distances. So you can say that their pigeons are "universal".

Pigeons, used products and feeds as well as the best pigeons and results are described by Marc Pollin's son Geert. He also takes us to the pigeon insertion point in the Belgian town where we have a chance to see what it looks like in the West. We also managed to exchange a few words with another important person in this sport in Belgium.

I invite you to watch.